...

Reklama w Internecie

Image-here-1.jpg

Reklama PPC

Płać za Efekty

Reklamy PPC – czyli takie jak Google ADS, czy Facebook ADS są rozliczane za dokonaną konwersję. Oznacza to, że płacisz za wejścia na stronę, wiadomości, kontakt klienta, czy ostatecznie za samą sprzedaż, a nie za jedyne ich wyświetlanie. Jest to jedna z najbardziej skutecznych form reklamy.

Zadzwoń do nas i zapytaj o szczegóły – każda branża jest inna i każda sytuacja potrzebuje indywidualnego podejścia.

Jak zacząć budować
strategię marketingową?

W pierwszej kolejności musisz znaleźć swoje główne źródło zysków — reklamę, która pozwoli Ci na stały przypływ klientów, a co za tym idzie zysków. Kolejnym krokiem jest dokładanie cegiełka, po cegiełce kolejnych sposobów na dotarcie do klientów tak, aby wszystkie te kanały docierały niezależnie do różnych grup klientów, których nie zagwarantuje jedna, konkretna metoda.

Kontakt

biuro@repulse.pl

+ 48 792 089 418

Napisz do nas

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.